Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
Hình Ảnh Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Kỷ Niệm 10 Năm di Chuyển Chùa (10-12-2014)

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 02-11-2014 Hình

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 02-11-2014 Video_Set1

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 02-11-2014 Video_Set2

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ  Trận Vong 02-11-2014 Video_Set3

Đêm Tất Niên 01-31-2015 (Hình & Video)

Đêm Tất Niên 01-31-2015 (Hình)

Đêm Tất Niên 01-31-2015 (Ca Nhạc)

Xuân Ất Mùi 02-18-2015 (Hình)

Đại Lễ Phật Đản Năm 2639 (05/31/2015)

Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2559 (08/30/2015)

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 11-08-2015

Xuân Bính Thân 2016 (02-08-2016)

Xuân Bính Thân 2016 (02-08-2016_link-page)

Đại Lễ Phật Đản PL 2560 (05-15-2016)

Đaị Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2560 và An Vị Các Thánh Tích Tứ Đồng Tâm (08-14-2016)

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 11-13-2016

Xuân Đinh Dậu 2017 (01-28-2017)

Đại Lễ Phật Đản PL 2561 (05-07-2017)

Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2561 (09/10/2017)

Lễ Truy Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 03/12/2017

Đêm Hội Ngộ Tất Niên 2017 (Hình) by Son Le

Đêm Hội Ngộ Tất Niên 2017 (Video) by Son Le

Đêm Hội Ngộ Tất Niên 2017 (Hình) byTrieu Hoang

Hình Ảnh Chùa LS Tham Gia Gian Hàng Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 set1

Hình Ảnh Chùa LS Tham Gia Gian Hàng Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 set2

Hình Ảnh Xuân Mậu Tuất 2018 by Trieu Hoang

Lễ Giao Thừa Đón Mừng Xuân Mậu Tuất 2018