Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa

Để bảo tồn và phát triển phật pháp, chùa Linh Sơn kêu gọi quý đồng hương cùng Phật tử đóng góp, của ít lòng nhiều, để chùa có phương tiện tu sửa cơ sở và hoằng pháp.
Chùa Linh Sơn xin tri ân sự đóng góp của quý vị và cầu nguyện Tam-Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến được bình yên và an lành. Nam Mô Bồ Tát Ma-Ha Tát.

Quý vị cúng dường bằng Personal Check xin gởi về địa chỉ :
Cúng Dường Tam-Bảo
4820 E. 9 Mile Road
Warren, MI 48091 - 2551

Quý vị cúng dường bằng thẻ tín dụng (Credit Card) :
Ban thủ quỷ chúng tôi sẽ gởi biên nhận đến tận nhà quý vị để cám ơn sự đóng góp của quý vị.
Thay mặt Chùa Linh Sơn
Thủ quỷ Minh-Định