Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
 

Dự Án Giúp Người Mỹ Gốc Châu Á Được Khỏe Mạnh
Healthy Asian Americans Project (HAAP)

Được hoạt động dưới sự bảo trợ của Đại Học Michigan tại Ann Arbor. Phật Tử Tina Lâm là Hướng Dẫn Viên cho đồng

 bào Việt Nam tại Michigan. Quý vị nào mun có thêm tin-tức hoặc thắc mắc xin liên lạc Chị Tina qua điện thọai (281)762-0217

***************************************

 

Asian Center - SE MI - Grand Opening May 15, 2010

Free Health Screen 12:00 to 2:00 pm

24666 Northwestern Hwy
Southfield, MI 48075
248-227-4374

 

2009 Community Health & Fitness Expo - May 16, 2009 - From 9:00 am to 1:00 pm

Philippine American Communityn Center & Michigan (PACCM)

17356 Northland Park Court

Southfield, MI 48075

(248)443-7037

 

Project Healthy Living 2009
FREE AND LOW COST HEALTH SCREENINGS
sponsored by WXYZ-TV, Radio One, and Comcast
March 16th to May 15th

Free Annual Prostate Cancer Screening - 1-888-440-7325
9:00AM to Noon  ***Call to register asap to secure a spot*** 
For Men over 40 or younger with family history of prostate cancer.
Providence Cancer Institute - 3rd floor
22301 Foster Winter Drive, Southfield, MI 48075
(between 9Mile and Greenfield behind ArtVan Furniture)
 
Buổi Khám Sức Khoẻ Miễn Phí Cho Người Á-Mỹ Trên 18 Tuổi - Tháng 4 & 5, 2008

 

Philippine Health & Fitness Expo in Southfield, May 17, 2008, 8:00am - 1:00pm

 

Đường đến Philipine American Community Center

 Free Cervical Cancer Screening at Providence Cancer Institute Jan 26, 08 from 9:00am to NoonNational Marrow Donor Program -

 

 Hảy Cứu Sống Hằng Nguyễn

Free Health Fair at Madison Heights 10/27/2007 from 10:00am to 3:00pm